V Magazine 2018

V Magazine 2018

Model: Kendall Jenner

Photographer: Jeff Bark

Stylist: Kafka Welch