Harper’s Bazaar UK Junho 2015

Harper’s Bazaar UK Junho 2015
Model: Alyosha Kovalyova
Photographer: Jan Lehner