Harper’s Bazaar UK Agosto 2015

Harper’s Bazaar UK Agosto 2015
Model: Sara Sampaio